fr_FR
Hamaskaine_Tarkmantchatz_2016-2017

Մեր լուրերը

BD1

Մեր աշակերտները հայերէն շարանկարի մրցումին առաջի՛ն հանդիսացան

Ե դասարանի աշակերտները Ալֆորվիլի Հայ Մշակոյթի Տան կազմակերպած հայերէն շարանկարի մրցումին առաջի՛ն հանդիսացան։ Այս մրցումը տեղի ունեցաւ Հայ գիրքի Արմէն՚Լիվր ցուցահանդէսին առիթով։ Դատակազմը գնահատեց աշխատանքին ինքնատպութիւնը եւ ներկայացուած էջերուն ստեղծագործական ոգին։ Շնորհաւորութիւննե՛ր մեր աշակերտներուն եւ իրենց ուսուցչուհիին։

Շարունակութիւնը կարդալ
Բոլոր լուրերը կարդալ

Դպրոցին առօրեան

Աշակերտները շաբաթը 5 օր կ՚աշխատին, երկուշաբթիէն ուրբաթ։ Դպրոցը դռները կը բանայ ժամը 8։30-ին. մինչեւ դասերուն սկսիլը, ժամը 9-ին, պզտիկները կրնան հանդարտ խաղեր խաղալ, կրնան նաեւ գծել։

Բոլոր աշակերտները դպրոցին ճաշարանը կը ճաշեն.  ծիլերը եւ կոկոնները 11։45-ին եւ « մեծերը » (ծաղիկէն մինչեւ հինգերորդ դասարան) 12։15-ին։

«Պզտիկներուն» դպրոցական օրը կ՚աւարտի ժամը 16։20-ին, իսկ «մեծերուն»ը՝ 16։30-ին։

Չորեքշաբթի օրը, ծիլերը ժամը 12h15-ին կ՚արձակուին, ճաշելէ ետք։

Շարունակութիւնը կարդալ

Ո՞վ ենք մենք

Դպրոցի տնօրինումը ստանձնած է Համազգային-Թարգմանչաց վարժարան ընկերակցութիւնը, որ շահոյթ չհետապնդող (ըստ 1901-ի օրէնքի) կազմակերպութիւն մըն է։

 

Շարունակութիւնը կարդալ

Մեր օրացոյցը

23-12-2017 Կաղանդի արձակուրդ

Կաղանդի արձակուրդ՝ շաբաթ 23 դեկտեմբեր 2017-էն մինչեւ 8 յունուար 2018

Շարունակութիւնը կարդալ

06-01-2018 Սուրբ Ծնունդ

Սուրբ Ծնունդ՝ 6 յունուար 2018

Շարունակութիւնը կարդալ

Ամբողջ օրացոյցը տեսնել

Մեր ուսումնական ծրագիրը

yerglezouՄեր դպրոցին յատկութիւններէն մէկը երկլեզու հաստատութիւն մը ըլլալն է: Հայերէնը եւ ֆրանսերէնը կը դասաւանդուին, իսկ անգլերէն լեզուն կ’ամբողջացնէ այդ դասաւանդումը մանկապարտէզի «ծաղիկ» բաժինէն սկսեալ: Որպէս պետական ուսումնական ծրագրին լրացուցիչ նիւթեր կը դասաւանդուին հայ լեզուն եւ մշակոյթը, որոնք կ’ամբողջանան հայոց պատմութեան եւ այլ դասերով:

Շարունակութիւնը կարդալ

Գործնական տեղեկութիւններ

Արձանագրութիւն

Ձեր պզտիկները առաջին անգամ կամ վերստին արձանագրելու համար, հաճեցէք ներբեռնել համապատասխան ծրարները. կը խնդրենք նաեւ նկատի առնէք ներքին կանոնագիրը եւ նախատեսուած զանազան քայլերը։

 

Բոլոր գործնական տեղեկութիւնները