fr_FR

Մեր լուրերը

Դասաւանդութեան շարունակականութիւն

Մարտ 12, 2020-ի նախագահական յայտարարութեան համաձայն, քովիտ-19 համաճարակին
տարածումը սահմանափակելու նպատակով, մեր դպրոցը փակ պիտի մնայ մինչեւ հակառակ
հրաման ստանալու թուականը։

Շարունակութիւնը կարդալ
Բոլոր լուրերը կարդալ

Դպրոցին առօրեան

Ո՞վ ենք մենք

Դպրոցի տնօրինումը ստանձնած է Համազգային-Թարգմանչաց վարժարան ընկերակցութիւնը, որ շահոյթ չհետապնդող (ըստ 1901-ի օրէնքի) կազմակերպութիւն մըն է։

Շարունակութիւնը կարդալ

Մեր ուսումնական ծրագիրը

yerglezouՄեր դպրոցին յատկութիւններէն մէկը երկլեզու հաստատութիւն մը ըլլալն է:

Հայերէնը եւ ֆրանսերէնը կը դասաւանդուին, իսկ անգլերէն լեզուն կ’ամբողջացնէ այդ դասաւանդումը մանկապարտէզի «ծաղիկ» բաժինէն սկսեալ:

Որպէս պետական ուսումնական ծրագրին լրացուցիչ նիւթեր կը դասաւանդուին հայ լեզուն եւ մշակոյթը, որոնք կ’ամբողջանան հայոց պատմութեան եւ այլ դասերով:

Շարունակութիւնը կարդալ

Գործնական տեղեկութիւններ

Արձանագրութիւն

Ձեր պզտիկները առաջին անգամ կամ վերստին արձանագրելու համար, հաճեցէք ներբեռնել համապատասխան ծրարները. կը խնդրենք նաեւ նկատի առնէք ներքին կանոնագիրը եւ նախատեսուած զանազան քայլերը։

 

Բոլոր գործնական տեղեկութիւնները