fr_FR

Մեր լուրերը

Մեր դպրոցը ձեզ կը հրաւիրէ իր դաշտահանդէսին՝ կիրակի 30 յունիս 2019-ին։
Աշակերտներուն ամավերջի հանդէսը պիտի սկսի ժամը 10։30-ին. վկայականներու բաշխումը տեղի պիտի ունենայ ժամը 12:00-ին։ Անկէ ետք, եկէք համտեսեցէք հայկական ճաշերը եւ վիճակահանութեան մասնակցեցէք ջերմ մթնոլորտի մը մէջ։ Բոլորդ բարի՛ եկած էք ։