fr_FR

Գործնական տեղեկութիւններ

Արձանագրութիւն

informations-pratiques-illustrationՁեր պզտիկները առաջին անգամ կամ վերստին արձանագրելու համար, հաճեցէք ներբեռնել համապատասխան ծրարները. կը խնդրենք նաեւ նկատի առնէք ներքին կանոնագիրը եւ նախատեսուած զանազան քայլերը։

Կապ

Համազգային-Թարգմանչաց վարժարան 19-27, սանդիէ տէ էբինէթ 92130 Իսի-Լէ-Մուլինօ Ֆրանսա Հեռ. 01 46 45 60 55 Ֆաքս 01 46 45 11 27 Ելգիր՝ ecole.tarkmantchatz@gmail.com